Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Lợien_US
dc.contributor.advisorDr. Phạm Xuân Thànhen_US
dc.contributor.authorHoàng Huy Cườngen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T07:44:30Z-
dc.date.available2021-11-01T07:44:30Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011440-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033151~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62666-
dc.description.abstractViệt Nam ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng vì thế môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước của các doanh nghiệp (DN) ngày càng gay gắt. Để tồn tại và phát triển trong môi trường như vậy thì DN phải có thông tin cần thiết để quản trị, đặc biệt là thông tin chi phí (CI). Do đó, việc sử dụng thông tin chi phí (UCI) phục vụ quản trị là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Nghiên cứu này được thực hiện bằng phương pháp định tính và định lượng. Việc khảo sát được thực hiện ở 250 DN ở các tỉnh thành Miền Nam Việt Nam, được kiểm định thang đo bằng phân tích độ tin cậy Cronbach‘s alpha và EFA bằng phần mềm SPSS 20. Các kiểm định mô hình được thực hiện bằng CFA và SEM bằng phần mềm AMOS 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tác động của các nhân tố đến UCI theo thứ tự lần lượt: quản trị chi phí, công nghệ thông tin (CNTT), vai trò CI và hỗ trợ của nhà quản lý. Cuối cùng, UCI tác động đến kết quả hoạt động (PER), trong đó tác động mạnh nhất là kiểm soát chi phí, tiếp theo là lợi nhuận và cuối cùng là chu kỳ sản xuất. Kết quả nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo để các DN gia tăng nhận thức tầm quan trọng của CI và những tác động của UCI đến PER tại DN. Đồng thời là kênh tham khảo cho nhà nước và tổ chức nghề nghiệp kế toán đưa ra những hướng dẫn, định hướng trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng và sử dụng CAS phục vụ quản trị.en_US
dc.format.medium160 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán chi phíen_US
dc.subjectCost accountingen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng thông tin chi phí và những tác động của việc sử dụng thông tin chi phí đến kết quả hoạt động - nghiên cứu tại các doanh nghiệp Miền Nam Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.