Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62669
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Mai Trangen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Thùy Liênen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T07:59:20Z-
dc.date.available2021-11-01T07:59:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011483-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033130~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62669-
dc.description.abstractNghiên cứu này xem xét vai trò của Ý chí làm việc và Sự tự tin năng lực nghề nghiệp như là những tiền tố quan trọng đối với cảm nhận của cá nhân về khả năng được tuyển dụng; và xác định mối quan hệ giữa Cảm nhận khả năng được tuyển dụng với Sự thành công nghề nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu còn kiểm tra vai trò của Sự bất ổn công việc lên Sự thành công nghề nghiệp của họ. Các thang đo của những khái niệm nghiên cứu được tham khảo từ các nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu được tiến hành qua 2 bước: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm với các người lao động đang làm việc tại các công ty ở TP. HCM để hiệu chỉnh thang đo trước khi thực hiện khảo sát chính thức. Nghiên cứu định lượng được tiến hành thông qua phát bảng câu hỏi trực tiếp cho người lao động tại 7 công ty và học viên của 1 trung tâm đào tạo nghề ở TP. HCM và khảo sát online bằng Google Form thông qua các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook) cũng được thực hiện. Bảng câu hỏi khảo sát gồm các câu hỏi gạn lọc về nhân khẩu học và 23 biến quan sát với thang đo Likert. Kết quả thu được 270 bảng trả lời từ những người tham gia khảo sát. Thông qua các kỹ thuật phân tích EFA, CFA và phân tích cấu trúc tuyến tính SEM để xử lý dữ liệu khảo sát, kết quả cho thấy Ý chí làm việc và Sự tự tin năng lực nghề nghiệp ảnh hưởng tích cực lên Cảm nhận khả năng được tuyển dụng của người lao động, và Cảm nhận khả năng được tuyển dụng đóng vai trò tích cực lên Sự thành công nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa giữa Sự bất ổn công việc và Sự thành công nghề nghiệp của cá nhân. Sau cùng, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm giúp tổ chức sử dụng lao động cũng như các nhà quản trị nhân sự xây dựng những chính sách và những thực hành nhân sự phù hợp để nâng cao hiệu quả công ty thông qua nâng cao Cảm nhận khả năng được tuyển dụng của người lao động. Ngoài ra, nghiên cứu còn đưa ra những hạn chế và đề xuất cho những nghiên cứu trong tương lai.en_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleTiền tố và hậu tố của Cảm nhận Khả năng được tuyển dụng: Nghiên cứu nhân viên ở TP. HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.