Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62682
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Anh Thơen_US
dc.date.accessioned2021-11-02T00:51:51Z-
dc.date.available2021-11-02T00:51:51Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62682-
dc.description.abstractĐây là một đề tài nghiên cứu theo hướng ứng dụng, nhằm giải quyết vấn đề về công tác KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Dưới góc độ vận dụng cơ sở lý thuyết về KSNB để đánh giá theo 5 nhân tố cấu thành KSNB, sử dụng phương pháp quan sát, thu thập, so sánh, phân tích số liệu từ các báo cáo, quy định, quy trình của BIDV, tác giả đã nhận thấy HTKSNB hoạt động tín dụng tại BIDV chưa thật sự hữu hiệu và đưa ra dự đoán những nguyên nhân khiến HTKSNB tại đơn vị kém hữu hiệu. Tiếp đến, tác giả sử dụng câu hỏi khảo sát để kiểm chứng các nguyên nhân đã dự đoán. Kết quả cho thấy, các yếu kém từ môi trường kiểm soát, hoạt động kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin và truyền thong. Giám sát có ảnh hưởng lên tính hữu hiệu của HTKSNB hoạt động tín dụng. Từ đó, tác giả đề ra phương hướng giải quyết nhằm nâng cao tính hữu hiệu của HTKSNB hoạt động tín dụng tại đơn vị.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleNâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.