Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62686
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Thanhen_US
dc.contributor.authorLã Trường Phương Anhen_US
dc.date.accessioned2021-11-03T01:28:50Z-
dc.date.available2021-11-03T01:28:50Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62686-
dc.description.abstractSự gắn kết của người lao động là một nhân tố quan trọng cho sự thành công của tổ chức, có tác động đáng kể đến hiệu suất công việc. Từ đó, mục đích của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ Công ty Dịch vụ Công ích Nhà Bè (Công ty Dịch vụ Công ty Dịch vụ Công ích Nhà Bè). Đề tài đã kế thừa có điều chỉnh thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động trong nghiên cứu của Dajani (2015). Đề tài đã sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện để khảo sát 157 người lao động đang làm việc tại công ty thông qua khảo sát bảng câu hỏi được thiết kế để thu thập dữ liệu và sử dụng ứng dụng phần mềm SPSS 20 để phân tích thống kê hồi quy và tương quan. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra rằng lãnh đạo, công bằng tổ chức, trả công lao động, quy trình công việc, đào tạo và phát triển đều ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động tại công ty. Trên cơ sở phân tích thực trạng các yếu tố, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự gắn kết của người lao động tại Công ty Dịch vụ Công ty Dịch vụ Công ích Nhà Bè.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGắn kết tổ chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectOrganizational cohesionen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự gắn kết của người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè đến năm 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.