Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62688
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Quỳnh Anhen_US
dc.date.accessioned2021-11-04T02:10:34Z-
dc.date.available2021-11-04T02:10:34Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62688-
dc.description.abstractNghiên cứu này là dựa trên cơ sở lý thuyết để tìm ra những tác động về những nỗ lực thành phần trải nghiệm lên trải nghiệm người bệnh. Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trên 393 mẫu quan sát nghiên cứu, được thu thập bằng phiếu khảo sát. Những thông tin thu thập được phân tích thống kê mô tả, tính điểm trung bình, phân tích hồi quy tuyến tính bội. Kết quả nghiên cứu thống kê mô tả cho thấy, nỗ lực về chi trả viện phí có điểm thấp nhất, thấp điểm thứ 2 là nỗ lực về cở sở vật chất – tiện ích, điểm trung bình cao nhất là nỗ lực về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Kết quả hồi quy tuyến tính bội có 5 giả thiết được chấp nhận: nỗ lực lúc nhập viện, nỗ lực về cơ sở vật chất – tiện ích, nỗ lực về hoạt động khám chữa bệnh, nỗ lực về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế, nỗ lực về quy trình xuất viện và 1 giả thiết bị bác bỏ là nỗ lực về quy trình chi trả viện phí. Đây là cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách y tế những biện pháp cụ thể để nâng cao những trải nghiệm tích cực cho người bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTrải nghiệm người bệnhen_US
dc.subjectĐiều trị nội trúen_US
dc.subjectNhân viên y tếen_US
dc.subjectPatient experienceen_US
dc.subjectInpatient treatmenten_US
dc.subjectMedical staffsen_US
dc.titleTrải nghiệm của người bệnh sau thời gian điều trị nội trú tại Viện Tim TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityHealth Economics and Management (by Coursework) = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.