Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorTrân Thị Minh Anhen_US
dc.date.accessioned2021-11-04T08:58:08Z-
dc.date.available2021-11-04T08:58:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62689-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)–Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu có liên quan trước đây để phát triển mô hình nghiên cứu. Kích thước mẫu của nghiên cứu này là 192, và nghiên cứu sử dụng phần mềm thống kê SPSS 20.0. Mô hình nghiên cứu bao gồm 5 yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng, đó là (1) chính sách tín dụng, (2) thương hiệu ngân hàng, (3) mối quan hệ của doanh nghiệp, (4) điều kiện cấp tín dụng và (5) công nghệ ngân hàng. Sau khi sử dụng phương pháp hồi quy OLS, nghiên cứu nhận thấy tất cả các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đều có tác động cùng chiều đến hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Phú Yên ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Phú Yên.en_US
dc.format.medium96 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectEnterpriseen_US
dc.subjectPhu Yen provinceen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectDoanh nghiệpen_US
dc.subjectTỉnh Phú Yênen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.titlePhát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.