Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62699
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuen_US
dc.contributor.authorNguyễn Tấn Trungen_US
dc.date.accessioned2021-11-10T09:18:07Z-
dc.date.available2021-11-10T09:18:07Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010336-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033216~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62699-
dc.description.abstractVới xu hướng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, doanh nghiệp cần phải có những giải pháp đồng bộ, toàn diện (đặc biệt là quản lý chất lượng toàn diện) để cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và kết quả chất lượng nói riêng, hiệu quả tổ chức nói chung từ đó giúp gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy, luận án này được thực hiện với mục tiêu chính là kiểm định mối quan hệ giữa TQM với kết quả chất lượng cũng như vai trò trung gian của năng lực hấp thụ công nghệ và văn hóa sáng tạo trong mối quan hệ trên. Từ đó, đưa ra những hàm ý quản trị cho các cấp lãnh đạo (từ cấp trung trở lên) nhằm nâng cao kết quả chất lượng thông qua việc tăng cường triển khai áp dụng quản lý chất lượng toàn diện, gia tăng năng lực hấp thụ công nghệ và thiết lập môi trường văn hóa sáng tạo. Luận án đã vận dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng). Bằng phương pháp chuyên gia (phỏng vấn tay đôi chuyên gia), kết quả nghiên cứu định tính đã bổ sung, điều chỉnh thang đo. Thực hiện nghiên cứu định lượng sơ bộ để kiểm định độ tin cậy Cronbach‟s Alpha và phân tích EFA. Kết quả cho thấy các thang đo đạt yêu cầu đưa vào nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng chính thức: mô hình đo lường, mô hình cấu trúc và các giả thuyết nghiên cứu được đánh giá bằng phương pháp PLS - SEM thông qua việc sử dụng công cụ SmartPLS. Qua kết quả nghên cứu của luận án cho thấy rằng TQM, năng lực hấp thụ công nghệ và văn hóa sáng tạo đều có mối quan hệ dương với kết quả chất lượng của doanh nghiệp. Ngoài ra, luận án cũng kết luận rằng năng lực hấp thụ công nghệ và văn hóa sáng tạo có vai trò trung gian (trung gian bổ sung) trong mối quan hệ giữa TQM với kết quả chất lượng. Nghiên cứu đã bổ sung vào khoảng trống lý thuyết về mối quan hệ giữa quản lý chất lượng toàn diện với kết quả chất lượng thông qua vai trò trung gian của năng lực hấp thụ công nghệ và văn hóa sáng tạo, các yếu tố chưa được các nghiên cứu trước đây kiểm định. Với kết quả nghiên cứu này, sẽ giúp ban lãnh đạo (từ cấp trung trở lên) các doanh nghiệp có quan điểm nhìn nhận một cách bao quát, đầy đủ và quan tâm hơn đến việc triển khai áp dụng TQM, gia tăng năng lực hấp thụ công nghệ và thiết lập môi trường văn hóa sáng tạo nhằm nâng cao kết quả chất lượng của doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium145 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý chất lượng toàn diệnen_US
dc.subjectNăng lực hấp thụ công nghệen_US
dc.subjectVăn hóa sáng tạoen_US
dc.subjectKết quả chất lượngen_US
dc.subjectTotal quality managementen_US
dc.subjectTechnology absorption capacityen_US
dc.subjectInnovative cultureen_US
dc.subjectQuality performanceen_US
dc.titleQuản lý chất lượng toàn diện (TQM) và kết quả chất lượng: Vai trò trung gian của năng lực hấp thụ công nghệ và văn hóa sáng tạoen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeDissertations-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.