Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62706
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Lê Thanh Hàen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Nhật Lệen_US
dc.date.accessioned2021-11-12T08:46:04Z-
dc.date.available2021-11-12T08:46:04Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011443-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033040~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62706-
dc.description.abstractTại Việt Nam, Bất động sản là ngành có vai trò quan trọng, có quan hệ tác động trực tiếp với các ngành kinh tế mũi nhọn như tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng…Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây tạo điều kiện thuận lợi cho Bất động sản nói chung và Các công ty Bất động sản nói riêng phát triển, tạo nên một thị trường cạnh tranh khốc liệt. Các doanh nghiệp Bất động sản luôn phải trang bị cho mình những chiến lược kinh doanh phù hợp với tiềm lực, và sự biến đổi không ngừng của thị trường. Do đó, đề tài “Xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát” được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty và đưa ra các chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Dựa vào các lý thuyết liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của mỗi công ty, bài nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách phỏng vấn các chuyên gia tại Công ty kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua việc thực hiện khảo sát mở rộng các đối tượng chuyên gia trong và ngoài công ty bằng bảng câu hỏi để thu thập số liệu. Từ kết quả khảo sát, bài nghiên cứu đánh giá được thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, sau đó xây dựng các lựa chọn các chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực cốt lõi của công ty tại thời điểm hiện tại. Tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chiến lược kinh doanh đã xây dựng được tại Hưng Lộc Phát hướng tới thực hiện mục tiêu của công ty trong giai đoạn tới.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHoạch định chiến lượcen_US
dc.subjectStrategic planningen_US
dc.titleXây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Pháten_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityCommercial Business (by Coursework) = Kinh doanh thương mại (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.