Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62712
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorDương Hồng Thịnhen_US
dc.date.accessioned2021-11-13T12:56:18Z-
dc.date.available2021-11-13T12:56:18Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62712-
dc.description.abstractKiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại là rất cần thiết để ngăn ngừa rủi ro, thất thoát tài sản và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Hệ thống kiểm soát nội bộ đã được áp dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh, song còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế trong quy trình hoạt động tín dụng, điều này làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính trong sự phát triển của đơn vị cũng như làm xấu đi hình ảnh của Agribank trong mắt khách hàng. Nền kinh tế ngày càng thay đổi và các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, chi nhánh cần phải thay đổi kịp thời để thích nghi với thị trường mà vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, đòi hỏi phải chi nhánh phải xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh và đặc biệt là trong công tác tín dụng. Tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh” để nghiên cứu nhằm ngăn ngừa những rủi ro trong hoạt động tín dụng, giảm tỉ lệ nợ xấu, hướng đến mục tiêu giúp chi nhánh gia tăng lợi nhuận và đạt được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh, mở rộng thương hiệu đến khách hàng. Tác giả vận dụng cơ sở lý thuyết theo báo cáo COSO để đánh giá thông qua việc phân tích thực trạng tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh. Với các phương pháp thu thập và tổng hợp số liệu, so sánh, đánh giá, phân tích dựa trên số liệu thu thập được để làm rõ nguyên nhân. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp khả thi để giải quyết những hạn chế trên. Kết quả thu được từ nghiên cứu, tác giả mong muốn áp dụng và mang lại hiệu quả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectCommercial banken_US
dc.titleHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.