Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62713
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorLê Hùng Dũngen_US
dc.date.accessioned2021-11-13T13:03:36Z-
dc.date.available2021-11-13T13:03:36Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62713-
dc.description.abstractNguồn nhân lực là một nguồn lực quan trọng của một công ty. Khi nguồn nhân lực có chất lượng và nguồn nhân lực đó có động lực làm việc cao sẽ tạo nên năng suất lao động rất tốt. Nhận biết được tầm quan trọng của nguồn nhân lực có động lực làm việc cao, vì thế tác giả đã thực hiện nghiên cứu, phân tích thực trạng của các yếu tố tác động đến động lực làm việc đối với nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Nghiên cứu vận dụng mô hình mười yếu tố của Kovach (1987), kèm theo đó là thang đo của động viên nhân viên của Trần Kim Dung và Nguyễn Ngọc Lan Vỵ (2011). Nghiên cứu đã khảo sát trên toàn bộ người lao động tại Công ty, sử dụng kỹ thuật thống kê, xử lý dữ liệu với phần mềm IBM SPSS Statistic 20. Nghiên cứu đã xác định tại công ty các yếu tố tác động quan trọng đến động lực làm việc và được sắp xếp giảm dần đó là: lương cao, công việc thú vị, được công nhận công việc đã làm, sự thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, sự gắn bó của nhân viên với cấp trên, sự tự chủ trong công việc, sự giúp đỡ của cấp trên để giải quyết vấn đề cá nhân, công việc lâu dài, xử lý kỷ luật khéo léo tế nhị, điều kiện làm việc tốt. Từ kết quả phân tích và đánh giá, tác giả đề xuất giải pháp tương ứng với các yếu tố theo mức độ quan trọng của từng nội dung.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiải phápen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen_US
dc.subjectSolutionsen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.subjectHuman resource managementen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.