Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62715
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồngen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Mỹ Hạnhen_US
dc.date.accessioned2021-11-14T01:39:49Z-
dc.date.available2021-11-14T01:39:49Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62715-
dc.description.abstractThuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế của các quốc gia, đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng thu thuế và là công cụ giúp nhà nước thực hiện việc đảm bảo công bằng xã hội, phân phối thu nhập và điều tiết các hoạt động vĩ mô khác. Tại huyện Đắk Mil và Đắk Song - là địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mặc dù số lượng doanh nghiệp không nhiều, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thuộc sở hữu tư nhân nhưng thực trạng sai phạm dẫn tới thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp diễn ra hết sức phức tạp, việc khai thác nguồn thu của Chi cục Thuế gặp nhiều khó khăn. Vì vậy chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu của đơn vị. Xuất phát từ những lý do trên, tác giải đã nghiên cứu đề tài “Giải pháp chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song” nhằm phân tích, tìm hiểu thực trạng thất thu và chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song giai đoạn 2016 - 2020. Luận văn sử dụng phương pháp định tính để nghiên cứu, kết hợp phân tích số liệu quản lý thuế và khảo sát ý kiến công chức tại đơn vị, qua đó đã xác định nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn là do hành vi trốn, tránh và nợ thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế. Các hành vi này bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau bao gồm: hoạt động quản lý thuế; chính sách, pháp luật về thuế và các vấn đề liên quan; thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán, dư luận xã hội, chi phí tuân thủ thuế và các yếu tố chủ quan của người nộp thuế như sự am hiểu kiến thức pháp luật, nhận thức về tính công bằng, lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, loại hình sở hữu và phẩm chất đạo đức của nhà quản lý và kế toán viên. Ngoài ra luận văn đã đánh giá những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp của Chi cục Thuế trong giai đoạn này. Cuối cùng tác giả đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hạn chế tình trạng thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước cũng như đẩy mạnh vai trò quản lý của cơ quan thuế.en_US
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThuế thu nhập doanh nghiệpen_US
dc.subjectThất thu thuếen_US
dc.subjectCorporate income taxen_US
dc.subjectTax revenue lossen_US
dc.titleGiải pháp chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Songen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.