Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62732
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Tânen_US
dc.contributor.authorTrịnh Viết Caen_US
dc.date.accessioned2021-11-17T02:11:00Z-
dc.date.available2021-11-17T02:11:00Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62732-
dc.description.abstractLý do chọn đề tài nghiên cứu: Dựa vào đánh giá tình hình biến động nhân sự của nghành y tế tại tỉnh Đồng Nai những năm gần đây và tại Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Tác giả đã chọn đề tài “Nâng cao lòng trung thành của nhân viên y tế tại Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa Đồng Nai” làm đề tài nghiên cứu của mình. Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hoá các cơ sở lý thuyết có liên quan tới lòng trung thành của nhân viên, lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow (1943), thuyết hai nhân tố của F. Herzberg (1959), thuyết kỳ vọng của Vroom (1964), thuyết về sự công bằng của Adam (1963). Kết hợp các nghiên cứu trong nước và nước ngoài về lòng trung thành của nhân viên, phỏng vấn một nhóm nhân viên đang làm việc tại Bệnh viện. Lựa chọn các yếu tố, lựa chọn mô hình lòng trung thành, phân tích, đánh giá thực trạng lòng trung thành, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện. Từ những cơ sở lý luận, kết quả phân tích đánh giá và định hướng phát triển của Bệnh viện để tìm ra một số giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân viên y tế tại Bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua thảo luận nhóm để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với thực tế của Bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu định lượng bằng 210 bảng hỏi gửi cho nhân viên y tế chính thức, kết hợp với các dữ liệu thứ cấp của Bệnh viện và của nghành y tế. Kết quả nghiên cứu: Kết quả phân tích thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s alpha, kiểm định T-test, cho thấy lòng trung thành của nhân viên y tế ở mức tương đối thấp. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên y tế gồm: Lương và phúc lợi, đào tạo thăng tiến, mối quan hệ với đồng nghiệp, điều kiện làm việc, an toàn trong công việc, yếu tố cấp trên. Kết quả phân tích đặc điểm cá nhân chỉ ra rằng có sự khác biệt về lòng trung thành của nhân viên trong bệnh viện về giới tính, trình độ, thâm niên công tác. Kết luận và hàm ý: Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân viên y tế tại Bệnh viện. Giải pháp này phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong những năm tới nhằm nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thiện dịch vụ khám và điều trị cho người dân của Bệnh viện.en_US
dc.format.medium159 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLòng trung thành của nhân viênen_US
dc.subjectYếu tố lòng trung thành của nhân viên y tếen_US
dc.subjectMedical employee loyaltyen_US
dc.subjectFactor effecting to employee loyaltyen_US
dc.titleNâng cao lòng trung thành của nhân viên y tế tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.