Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62734
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Vũ Anh Tuấnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Anh Khoaen_US
dc.date.accessioned2021-11-17T02:33:24Z-
dc.date.available2021-11-17T02:33:24Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62734-
dc.description.abstractTiền Giang là một tỉnh thuần nông, nông nghiệp luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Nhìn chung, hiện nay việc PTNN của tỉnh còn nhiều hạn chế. Do áp lực tăng dân số, đô thị hóa, đã làm diện tích đất nông nghiệp giảm dần. Ô nhiễm môi trường có dấu hiệu tăng nhanh do lạm dụng hóa chất trong sản xuất… Quản lý nhiều khâu chưa phù hợp; việc kiểm tra, giám sát còn nhiều yếu kém; làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân. Khi nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng cao; việc PTNNBV sẽ là hướng đi đúng đắn để nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững. Mục đích nghiên cứu: do chưa có bất kỳ nghiên cứu chuyên sâu nào về PTNNBV ở tỉnh Tiền Giang được công bố. Tác giả viết luận văn này, nhằm luận giải vấn đề lý luận và thực tiễn về PTNNBV; đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược PTNNBV ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2030. Phương pháp nghiên cứu: kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính là nghiên cứu, phân tích và đánh giá tài liệu về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp; nghiên cứu định lượng là phân tích, xử lí số liệu thu thập được trong các báo cáo, thống kê của ngành chuyên môn trong nước, quốc tế và ở Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu: Luận văn nêu ra các khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu; phân tích kinh nghiệm PTNNBV của tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về PTNNBV cho tỉnh Tiền Giang. Khái quát thực trạng PTNNBV ở tỉnh. Đề ra phương hướng và giải pháp để thực hiện thành công việc PTNNBV ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2030. Kết luận và hàm ý: Tiền Giang là một tỉnh thuần nông, nông nghiệp luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Vì thế, việc xây dựng cho tỉnh một nền nông nghiệp PTBV là yêu cầu cấp thiết. Luận văn đã xây dựng phương hướng và các giải pháp: hoạch định chính sách (giải pháp phi công trình); chiến lược phát triển KT, XH, BVMT, nhóm các giải pháp khác nhằm thực hiện thành công việc PTNNBV ở Tiền Giang đến năm 2030en_US
dc.format.medium88 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển nông nghiệpen_US
dc.subjectPhát triển nông nghiệp bền vữngen_US
dc.subjectPhát triển bền vữngen_US
dc.subjectSản xuất nông nghiệpen_US
dc.subjectBảo vệ môi trườngen_US
dc.subjectAgricultural developmenten_US
dc.subjectSustainable agricultural developmenten_US
dc.subjectSustainable developmenten_US
dc.subjectAgricultural productionen_US
dc.subjectEnvironmental protectionen_US
dc.titlePhát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2030en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPolitical Economics (by Research) = Kinh tế chính trị (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.