Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62735
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Mai Hoàien_US
dc.contributor.authorLê Hữu Tríen_US
dc.date.accessioned2021-11-17T07:18:35Z-
dc.date.available2021-11-17T07:18:35Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62735-
dc.description.abstractQua khảo sát, đánh giá các khía cạnh minh bạch ngân sách cấp huyện đều có kết quả chưa cao. Từ phỏng vấn chuyên gia, tác giả xác định guyên nhân của những hạn chế. Từ đó đưa ra các khuyến nghị: Chính phủ, Bộ Tài chính cần ban hành các văn bản để nâng cao trách nhiệm và thuận lợi trong minh bạch ngân sách ở địa phương. Hội đồng nhân dân thực hiện giám sát công khai, minh bạch ngân sách. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đánh giá công khai minh bạch ngân sách. Sở Tài chính thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và tập huấn. Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường chỉ đạo, thực hiện công khai ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước và các thông lệ tốt của quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia vào quy trình ngân sách.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông khaien_US
dc.subjectMinh bạchen_US
dc.subjectNgân sách nhà nướcen_US
dc.subjectSự tham gia của người dânen_US
dc.titleĐánh giá minh bạch ngân sách nhà nước cấp huyện: trường hợp tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.