Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62740
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorPhạm Mai Thuen_US
dc.date.accessioned2021-11-18T02:30:44Z-
dc.date.available2021-11-18T02:30:44Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62740-
dc.description.abstractLý do chọn đề tài nghiên cứu: Khu du lịch Đảo Ó muốn đứng vững và tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, thì cẩn phải xem xét, đánh giá và xây dựng một chiến lược kinh doanh cụ thể nhằm để tạo vị thế cho mình trên thị trường. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh tại Khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường giai đoạn 2018 – 2020; từ đó chỉ ra những thách thức, cơ hội cũng như điểm mạnh, điểm yếu của Khu du lịch và lợi thế cạnh tranh mà Khu du lịch có được trong những năm tới giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng và lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh phù hợp với thực trạng của Khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường giai đoạn 2021 – 2025; Đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nội dung các chiến lược được đưa ra cho Khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu định tính gồm: Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia; Phương pháp Delphi; Phương pháp phỏng vấn sâu; Phương pháp thảo luận nhóm tập trung. Phương pháp định lượng: Sử dụng các phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, khi phân tích các báo cáo tài chính của công ty. Kết quả nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh tại Khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường giai đoạn 2018 – 2020. Xây dựng và lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh phù hợp với thực trạng của Khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường trong những năm tới. Chiến lược đề xuất: Luận văn đề xuất 4 nhóm giải pháp chính gồm: (1) Giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển thị trường; (2) Chiến lược liên kết đa dạng hóa; (3) Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm; (4) Chiến lược phát triển thương hiệu.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChiến lược khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trườngen_US
dc.subjectChiến lược kinh doanhen_US
dc.subjectKhu du lịch Đảo Ó – Đồng Trườngen_US
dc.subjectXây dựng chiến lược kinh doanhen_US
dc.subjectBuilding business strategyen_US
dc.subjectBusiness strategyen_US
dc.subjectIsland O - Dong Truong tourist area strategyen_US
dc.subjectO Island - Dong Truong tourist areaen_US
dc.titleXây dựng chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường của Công ty CP Du lịch Cường Thuận CTI (giai đoạn 2021-2025)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.