Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62742
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Cao Quốc Việten_US
dc.contributor.authorNguyễn Quan Cấpen_US
dc.date.accessioned2021-11-18T02:56:31Z-
dc.date.available2021-11-18T02:56:31Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62742-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá và tìm ra giải pháp nâng cao sự hài lòng, ý định hành vi của khách hàng và chất lượng dịch vụ thi công xây dựng tại Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng và ý định hành vi của khách hàng làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thi công xây dựng nhà xưởng và nhà ở của Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình. Số liệu sử dụng được thu thập từ kết quả khảo sát của 150 khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố chất lượng dịch vụ được khách hàng đánh giá ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định hành vi của khách hàng vẫn còn thấp. Trước những thực trạng đó và căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty, tác giả đưa ra các giải pháp nâng cao sự hài lòng, ý định hành vi của khách hàng và chất lượng dịch vụ thi công xây dựng. Một số giải pháp cụ thể gồm: giải pháp về công cụ đánh giá hiệu quả chất lượng làm việc của nhân viên, xây dựng và hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ thi công xây dựng, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiểm soát các yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thi công, xây dựng triển khai chương trình đào tạo nhân viên kỹ thuật và nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu, uy tín của Công ty.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự hài lòngen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectÝ định hành vi khách hàngen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.subjectBehavioral intentionsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự hài lòng, ý định hành vi của khách hàng và chất lượng dịch vụ thi công xây dựng tại Công ty Cổ phần Sonadezi An Bìnhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.