Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62745
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorLê Duy Hảien_US
dc.date.accessioned2021-11-18T08:58:37Z-
dc.date.available2021-11-18T08:58:37Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62745-
dc.description.abstractMục tiêu của luận văn này là phân tích chất lượng tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại các QTDND tỉnh Sóc Trăng. Bài nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết về chất lượng tín dụng cùng số liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được của 12 QTDND để thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá về thực trạng chất lượng tín dụng của 12 QTDND, đồng thời tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại các QTDND tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu này giúp cho nhà quản trị, điều hành các QTDND tỉnh Sóc Trăng nhìn nhận các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng để có thể sử dụng được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại các QTDND, làm tiền đề cho việc phát triển ổn định và bền vững.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng tín dụngen_US
dc.subjectQuỹ tín dụng nhân dânen_US
dc.subjectCredit qualityen_US
dc.subjectPeople's credit fundsen_US
dc.titleNâng cao chất lượng tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Sóc Trăngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.