Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62746
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr.. Nguyễn Thị Bích Châmen_US
dc.contributor.authorĐặng Thị Thúy Hằngen_US
dc.date.accessioned2021-11-19T02:32:11Z-
dc.date.available2021-11-19T02:32:11Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62746-
dc.description.abstractLý do chọn đề tài nghiên cứu: Giúp lãnh đạo Sonadezi Châu Đức nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng tại Sonadezi Châu Đức nhằm giữ chân các nhân viên có năng lực, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng tại Công ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức. Phân tích, đánh giá thực trạng sự hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức, để từ đó đưa ra đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của thực trạng trên. Đề xuất các giải pháp cụ thể giúp công ty nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng tại Sonadezi Châu Đức nhằm giữ chân các nhân viên có năng lực, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu vận dụng chủ yếu hai phương pháp là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính thực hiện thông qua việc nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước làm cơ sở xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu đề xuất và nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng. Kết quả nghiên cứu: Đánh giá thực trạng sự hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức. Việt Nam; tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm giữ chân các nhân viên có năng lực, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Đề xuất giải pháp: Luận văn đề xuất 5 nhóm giải pháp chính gồm: Tính chất công việc, tiền lương và phúc lợi, đào tạo và thăng tiến, đánh giá hiệu quả công việc, sự tự chủ trong công việc và môi trường làm việc.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự hài lòngen_US
dc.subjectSự hài lòng trong công việcen_US
dc.subjectSự hài lòng của nhân viên văn phòngen_US
dc.subjectCông ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đứcen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectOffice staff satisfactionen_US
dc.subjectSonadezi Chau Duc Joint Stock Companyen_US
dc.titleMột số giải pháp nâng cao Sự hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng tại Công ty CP Sonadezi Châu Đứcen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.