Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62748
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quốc Anhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Kiến Vănen_US
dc.date.accessioned2021-11-19T02:49:17Z-
dc.date.available2021-11-19T02:49:17Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62748-
dc.description.abstractSự phát triển của công nghệ thông tin đã đem lại cho chúng ta rất nhiều ứng dụng tiện ích trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin đã bắt đầu trở thành xu thế phát triển và cạnh tranh của các ngân hàng. Nó làm tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện phục vụ khách hàng trên diện rộng. Để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Sóc Trăng cần phải phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh, từ đó đề xuất đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Sóc Trăng. Dữ liệu sử dụng trong phân tích được thu thập thông qua cuộc khảo sát 129 cán bộ đang làm việc tại Agribank Sóc Trăng. Phương pháp phân tích bao gồm: kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 04 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Sóc Trăng (hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hạ tầng cơ sở kinh tế, chính sách và quản lý, nhân sự). Từ đó, tác giả đề xuất một giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Sóc Trăng (Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dịch vụ ngân hàng điện tử; Tạo dựng thương hiệu ngân hàng tốt trong mắt khách hàng; Xây dựng nhiều chính sách khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tại Agribank Sóc Trăng)en_US
dc.format.medium95 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDịch vụ ngân hàng điện tửen_US
dc.subjectPhát triểnen_US
dc.subjectAgribank Sóc Trăngen_US
dc.subjectE-banking servicesen_US
dc.subjectDevelopmenten_US
dc.subjectAgribank Soc Trangen_US
dc.titlePhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.