Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62749
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Quốc Tấnen_US
dc.contributor.authorĐặng Thành Hảien_US
dc.date.accessioned2021-11-19T03:04:13Z-
dc.date.available2021-11-19T03:04:13Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62749-
dc.description.abstractKết quả thực hiện công việc của nhân viên là một trong những yếu tố tác động rất lớn tới hiệu quả hoạt động của các tổ chức nói chung và Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình nói riêng. Đặc biệt, trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp thì nhân viên là chìa khoá cho sự phát triển của doanh nghiệp. Với vai trò đã nêu trên, tác giả đã dựa trên mô hình nghiên cứu của Nguyễn Minh Tân (2020) và kết quả thảo luận nhóm cùng 7 nhân viên đang làm việc tại Sonadezi Long Bình, luận văn đã tiến hành phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên trong thời gian qua để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Với đề tài này, những giải pháp được đưa ra sẽ giúp Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình đưa ra các giải pháp thực tế và hiệu quả nhất giúp Công ty ngày càng phát triển trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKết quả công việcen_US
dc.subjectKQTHCVen_US
dc.subjectSZBen_US
dc.subjectSonadezi Long Bìnhen_US
dc.subjectJob performance resultsen_US
dc.subjectJob resultsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao kết quả thực hiện công việc của nhân viên Công ty cổ phần Sonadezi Long Bìnhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.