Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62750
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Thanhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Duy Hưngen_US
dc.date.accessioned2021-11-19T03:50:23Z-
dc.date.available2021-11-19T03:50:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherKhông nộp bản giấy-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62750-
dc.description.abstractĐề tài “Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình giai đoạn 2021 – 2025” đã được thực hiện với mục tiêu phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình giai đoạn 2021 – 2025. Dựa trên cơ sở lý thuyết liên quan đến hoạt động Marketing Mix với thành phần 7P gồm: Sản phẩm/dịch vụ; Giá; Phân phối; Chiêu thị; Nguồn nhân lực; Hữu hình và Quy trình. Đây là cơ sở để tìm kiếm sự đồng thuận trong việc xây dựng và điều chỉnh thang đo khảo sát hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình. Phân tích Cronbach’s Alpha và EFA đã được áp dụng trong nghiên cứu để kiểm tra độ tin cậy của các thang đo, xác định mức độ ảnh hưởng của các thành phần 7P đến hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình. Kết quả phân tích cho thấy cả 7 thành phần hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án đều có ý nghĩa và đảm bảo độ tin cậy. Kết hợp sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp so sánh các dữ liệu thứ cấp và kết quả khảo sát. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình giai đoạn 2021 – 2025en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectMarketing mixen_US
dc.titleHoàn thiện hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm đất nền dự án của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình giai đoạn 2021 – 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.