Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62753
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Viết Bằngen_US
dc.contributor.authorTrần Trung Chiếnen_US
dc.date.accessioned2021-11-22T03:22:49Z-
dc.date.available2021-11-22T03:22:49Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62753-
dc.description.abstractLý do chọn đề tài nghiên cứu: Đề xuất giải pháp nhằm giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên kinh doanh tại Tổng Công ty Sonadezi trong thời gian tới. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích thực trạng về căng thẳng trong công việc của nhân viên kinh doanh tại Tổng Công ty Sonadezi. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm giải pháp giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên kinh doanh tại Tổng Công ty Sonadezi. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng được kết hợp bởi nhiều phương pháp như: Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp khảo sát điều tra; Phương pháp thống kê; Phương pháp so sánh. Kết quả nghiên cứu: Đánh giá thực trạng sự căng thẳng trong công việc của nhân viên kinh doanh tại Tổng Công ty Sonadezi xoay quanh 6 yếu tố chính gồm: Áp lực công việc; Môi trường làm việc; Quan hệ cá nhân; Mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống; Chế độ lương thưởng và Cơ hội phát triển nghề nghiệp bằng việc khai thác sâu dữ liệu thứ cấp thu thập được của tổng công ty kết hợp với dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát nhân viên kinh doanh để đánh giá một cách khách quan và chính xác về căng thẳng trong công việc của nhân viên kinh doanh tại TCT Sonadezi. Kết luận và hàm ý: Luận văn đề xuất 6 nhóm giải pháp chính gồm: Áp lực công việc; Môi trường làm việc; Quan hệ cá nhân; Mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống; Chế độ lương thưởng và Cơ hội phát triển nghề nghiệp.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự căng thẳng trong công việcen_US
dc.subjectGiảm sự căng thằng trong công việcen_US
dc.subjectTổng công ty Sonadezien_US
dc.subjectStress at worken_US
dc.subjectReduce stress at worken_US
dc.subjectSonadezi Corporationen_US
dc.titleGiải pháp giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên kinh doanh tại Tổng Công ty Sonadezien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.