Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62755
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Hùngen_US
dc.contributor.authorLê Duy Longen_US
dc.date.accessioned2021-11-22T03:36:35Z-
dc.date.available2021-11-22T03:36:35Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62755-
dc.description.abstractKết quả nghiên cứu đã phân tích thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Lấp Vò dưới các khía cạnh như: (i) Kiểm soát các khoản thanh toán cá nhân đã theo đúng quy trình kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước, các chế độ về tiền lương, tiền công chi cán bộ công chức và không để xảy ra lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát chi các khoản thanh toán cho cá nhân công chức kiểm soát chi đã phát hiện một số lỗi trên chứng từ chi của đơn vị như: sai số tiền bằng chữ, không gửi bổ sung kịp thời đăng ký quỹ tiền lương, sử dụng không đúng mẫu chứng từ kế toán, thiếu danh sách truy lĩnh lương; (ii) Kiểm soát các khoản chi cho chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện khá nghiêm túc chế độ, hồ sơ thanh toán không để xảy ra lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, công chức kiểm soát chi Kho bạc nhà nước Lấp Vò đã phát hiện ra một số sai phạm trên chứng từ chi của đơn vị như: sai số tiền bằng số bằng chữ, sai mục lục ngân sách, thiếu thông tin trên hợp đồng, thiếu hình thức hợp đồng, chi vượt dự toán; (iii) Kiểm soát các khoản mua sắm tài sản, sửa chữa duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện khá nghiêm túc chế độ, hồ sơ thanh toán. Tuy nhiên, công chức kiểm soát chi Kho bạc nhà nước Lấp Vò đã phát hiện ra một số sai phạm trên chứng từ chi của đơn vị như: sai bảng kê chứng từ thanh toán, sai mục lục ngân sách, thiếu thông tin trên hợp đồng, thiếu hình thức hợp đồng, thanh toán vượt khối lượng hoàn thành; (iv) Kiểm soát các khoản chi thường xuyên khác, các đơn vi sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Lấp Vò thực hiện đúng chế độ, định mức và tiêu chuẩn. Tuy nhiên, công chức kiểm soát chi Kho bạc nhà nước Lấp Vò đã phát hiện ra một số sai phạm trên chứng từ chi của đơn vị như: sai mẫu bảng kê chứng từ thanh toán, thiếu danh sách chi hỗ trợ, thông tin trên hợp đồng không khớp với quyết đinh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 3 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp như: Cơ chế, chính sách của Nhà nước về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước, các yếu tố thuộc về Kho bạc nhà nước và các yếu tố thuộc về đơn vị sử dụng ngân sách. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cần thực hiện một số giải pháp: Cập nhật, bổ sung và đề xuất các qui định về chế độ, định mức và tiêu chuẩn chi thường xuyên; Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức của công chức kiểm soát chi ngân sách; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và hiện đại hóa công nghệ thông tin trong kiểm soát chi thường xuyên; Nâng cao chất lượng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các đơn vị sử dụng ngân sách; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra và kiểm tra chéo hồ sơ chứng từ chi ngân sách nhà nước; Thực hiện công khai minh bạch thủ tục, quy trình và thông tin trong kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước.en_US
dc.format.medium112 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân sách nhà nướcen_US
dc.subjectKho bạc nhà nướcen_US
dc.titleKiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.