Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62757
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Hoàng Phươngen_US
dc.contributor.authorTrịnh Thị Thuỷ Tiênen_US
dc.date.accessioned2021-11-22T05:48:34Z-
dc.date.available2021-11-22T05:48:34Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62757-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm mục đích gợi ý định hướng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng tầm nhìn 2030. Tác giả phân tích thực trạng thu hút dòng vốn FDI trong vòng 10 năm trở lại đây (2011 - 2020); đồng thời kết hợp các bằng chứng từ dữ liệu thứ cấp, dữ liệu nghiên cứu định tính để đưa ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút FDI trong thời gian tới. Để thu hút FDI đúng hướng và có hiệu quả, tác giả đưa ra một số khuyến nghị dành cho các bộ ngành, địa phương và một số giải pháp, trong đó trọng tâm nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thu hút FDI; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng - kỹ thuật, thu hút FDI có chọn lọc, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái cũng như chống chuyển giá, trốn thuế, đầu tư “núp bóng” trong quá trình thu hút FDI.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tưen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.subjectNước ngoàien_US
dc.subjectTrực tiếpen_US
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectInvestmenten_US
dc.subjectEconomicen_US
dc.subjectForeignen_US
dc.subjectDirecten_US
dc.subjectHo Chi Minh Cityen_US
dc.titleNâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPolitical Economics (by Research) = Kinh tế chính trị (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.