Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62758
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Đông Phongen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thế Anhen_US
dc.date.accessioned2021-11-22T05:56:42Z-
dc.date.available2021-11-22T05:56:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62758-
dc.description.abstractVới mong muốn giúp Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam nâng cao thương hiệu tuyển dụng của mình trong việc thu hút nhân tài trong tương lai. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về thương hiệu nhà tuyển dụng trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởngđến thương hiệu nhà tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm gia tăng giá trị thương hiệu nhà tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam nhằm thu hút nhân tài cho Công ty trong tương lai. Nghiên cứu vận dụng chủ yếu 2 phương pháp: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính thực hiện thông qua việc nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước làm cơ sở xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu đề xuất và nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu nhà tuyển dụng. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu nhà tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam; tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thương hiệu tuyển dụng của mình trong việc thu hút nhân tài. Luận văn đề xuất 5 nhóm giải pháp chính gồm: Danh tiếng; Môi trường làm việc; Chính sách đãi ngộ; Cơ hội phát triển và thăng tiến và; Tính thú vị của công việc.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiá trị thương hiệu nhà tuyển dụngen_US
dc.subjectThương hiệu nhà tuyển dụngen_US
dc.subjectCông ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Namen_US
dc.subjectEmployer brand valueen_US
dc.subjectEmployer branden_US
dc.subjectC.P. Vietnam Corporationen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu nhà tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.