Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62768
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Tiến Dũngen_US
dc.contributor.authorPhạm Tuấn Anen_US
dc.date.accessioned2021-11-26T12:57:07Z-
dc.date.available2021-11-26T12:57:07Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62768-
dc.description.abstractTrình bày về cơ sở lý thuyết, các khái niệm nghiên cứu chính của luận văn, (Năng lực tâm lý, Niềm vui nơi làm việc, Sự gắn kết), tiếp cận các nghiên cứu trước đây để từ đó phát triển giả thuyết nghiên cứu phù hợp, trên cơ sở để hình thành mô hình nghiên cứu chính thức, làm căn cứ cho việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu ở chương 3 và các phương pháp tiếp cận thiết kế để giải quyết được mục tiêu, nghiên cứu và trả lời các câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu chính yếu để có thể thực hiện phân tích, kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, này trình bày các kỹ thuật phân tích dữ liệu cần thiết, các công cụ phần mềm hổ trợ để có thể có được các kết quả nghiên cứu chính thức được hỗ trợ, Bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bảng khảo sát tác giả đã gửi đi 350 bảng khảo sát và thu về được 337 bảng câu hỏi, trong đó có khoản 23 bảng hỏi không hợp lệ. và số quan sát phục vụ cho nghiên cứu chính thức là 314 quan sát, cho thấy rằng có 34 biến quan sát thuộc 8 khái niệm đều đạt yêu cầu (giá trị Cronbach’s Alpha, giá trị hệ số tương quan biến tổng) , có 34 biến quan sát được đưa vào phân tích EFA, kết quả có 1 biến quan sát có hệ số tải nhân tố lên nhân tố mà nó đo lường không đạt yêu cầu tiến hành loại bỏ, còn lại 33 biến quan sát đạt yêu cầu sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA, kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, ta thấy được 10 giả thuyết nghiên cứu của mô hình được chấp nhận ở độ tin cậy 95%, từ đây sẽ làm cơ sở cho các hàm ý và chính sách nhằm có thể góp phần cải thiện năng lực tâm lý và sự gắn kết công việc của nhân viên ngành thép tại Thành phố Hồ Chí Minh.en_US
dc.format.medium92 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNăng lực tâm lýen_US
dc.subjectSự gắn kết công việcen_US
dc.subjectNiềm vui nơi làm việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectPsychological capacityen_US
dc.subjectWork cohesionen_US
dc.subjectPersonnel manangementen_US
dc.titleNghiên cứu mối quan hệ năng lực tâm lý, niềm vui nơi làm việc với sự gắn kết công việc – trường hợp các doanh nghiệp ngành thép tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.