Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62769
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Mai Hoàien_US
dc.contributor.authorNguyễn Duy Bảnhen_US
dc.date.accessioned2021-11-26T13:05:03Z-
dc.date.available2021-11-26T13:05:03Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62769-
dc.description.abstractHiện nay, hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình phát triển như: quy mô nhỏ, thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn, trình độ công nghệ thấp. Trong những hạn chế đó, thì nguồn vốn hạn chế cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng thấp được xem là trở ngại lớn cản trở đến quá trình phát triển của doanh nghiệp. Đối với Agribank chi nhánh Vũng Tàu, doanh nghiệp là đối tượng khách hàng mục tiêu mà Chi nhánh đã lựa chọn trong chiến lược phát triển khách hàng. Luận văn trình bày các lý thuyết về tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp và hành vi mua của khách hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp trong việc lựa chọn ngân hàng để thực hiện giao dịch tín dụng. Trên nền tảng của các cơ sở lý thuyết, khung phân tích này, luận văn phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp để từ đó kết hợp với công tác phỏng vấn, thảo luận nhóm nhằm đưa ra nguyên nhân của hạn chế trong quan hệ tín dụng đối với doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh Vũng Tàu. Từ cơ sở lý luận về tín dụng với doanh nghiệp và những phân tích đánh giá hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh Vũng Tàu nhằm đưa ra những giải pháp phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium62 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectTín dụng doanh nghiệpen_US
dc.subjectTín dụng thương mạien_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial crediten_US
dc.titleQuy mô tín dụng doanh nghiệp: trường hợp Agribank chi nhánh Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.