Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Thanhen_US
dc.contributor.authorĐinh Võ Quanen_US
dc.date.accessioned2021-11-30T08:50:44Z-
dc.date.available2021-11-30T08:50:44Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62787-
dc.description.abstractCông nghệ thông tin đóng vai trò là công nghệ cốt lõi và là động lực quan trọng để giúp các ngành khác phát triển. Muốn làm được điều này, các công ty công nghệ thông tin phần mềm cần phải thúc đẩy hơn nữa văn hóa chia sẻ tri thức để có một năng lực đổi mới vượt trội, chinh phục sự hỗn loạn và thích nghi với trạng thái bình thường mới. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh đến quá trình chia sẻ tri thức và năng lực đổi mới của tổ chức: Nghiên cứu trường hợp các công ty công nghệ thông tin phần mềm Thành phố Hồ Chí Minh” để thực hiện nghiên cứu. Mục tiêu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chia sẻ tri thức và năng lực đổi mới. Kiểm tra mức độ tác động của chúng đến quá trình chia sẻ tri thức và năng lực đổi mới. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm trợ giúp những nhà quản lý của các công ty công nghệ thông tin phần mềm trên địa bàn TP.HCM thúc đẩy quá trình chia sẻ tri thức để nâng cao năng lực đổi mới. Dựa trên thảo luận một nhóm 9 nhân viên, một nhóm 7 nhà quản lý, khảo sát 367 nhân viên và quản lý đang làm việc tại 56 công ty công nghệ thông tin phần mềm trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu này sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính để kiểm tra mô hình. Kết quả cho thấy yếu tố trợ giúp đồng nghiệp, tri thức của bản thân, hỗ trợ của lãnh đạo, phần thưởng của tổ chức và sử dụng công nghệ tác động tích cực đến đóng góp tri thức và thu thập tri thức. Kết quả cũng chỉ ra rằng nhân viên sẵn lòng đóng góp tri thức và thu thập tri thức dẫn đến nâng cao năng lực đổi mới của tổ chức. Kết quả trợ giúp các nhà lãnh đạo của các công ty công nghệ thông tin phần mềm tại TP.HCM thấy được một số yếu tố quan trọng và mức độ tác động của chúng đến quá trình chia sẻ tri thức và năng lực đổi mới. Đề xuất một số hàm ý quản trị trợ giúp các nhà lãnh đạo tập trung vào một số yếu tố quyết định tới quá trình chia sẻ tri thức nhằm thúc đẩy quá trình chia sẻ tri thức từ đó nâng cao năng lực đổi mới.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChia sẻ tri thứcen_US
dc.subjectĐổi mới tổ chứcen_US
dc.subjectKnowledge sharingen_US
dc.subjectOrganizational innovationen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chia sẻ tri thức và năng lực đổi mới của tổ chức: nghiên cứu trường hợp các công ty công nghệ thông tin phần mềm tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.