Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62791
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Mai Hoàien_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Ngọc Lanen_US
dc.date.accessioned2021-12-02T03:33:30Z-
dc.date.available2021-12-02T03:33:30Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62791-
dc.description.abstractPhòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu là đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí duy trì hệ thống cây xanh đô thị. Kinh phí này hiện được lập theo từng năm và thường được lập theo phương pháp tăng thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định so với số ước thực hiện năm hiện hành. Dẫn đến kết quả đạt được của quá trình phân bổ và sử dụng nguồn KPNSNN còn thấp; phân bổ kinh phí chỉ dựa trên đầu vào chưa quan tâm, chú trọng đến kết quả đầu ra (KQĐR). Đề tài đề xuất các giải pháp gồm: Hoàn thiện cơ chế chính sách; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; Tăng cường mối liên hệ, phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Ngân sách trong tiến trình chuyển đổi sang phương thức quản lý ngân sách dựa trên kết quả đầu ra; Xác định chính xác đầu ra của công tác duy trì hệ thống cây xanh; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu.en_US
dc.format.medium47 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKinh phíen_US
dc.subjectNgân sáchen_US
dc.subjectDịch vụ công íchen_US
dc.subjectBudgeten_US
dc.subjectPublic utility servicesen_US
dc.titleQuản lý kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị tại Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.