Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62792
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hồng Thắngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Tâmen_US
dc.date.accessioned2021-12-02T03:46:43Z-
dc.date.available2021-12-02T03:46:43Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62792-
dc.description.abstractVề lý luận, luận văn đã khái quát được cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu. Cụ thể là hệ thống khái niệm ngân sách Nhà nước (NSNN), ngân sách địa phương (NSĐP); khái niệm khuôn khổ chi tiêu chung hạn (MTEF), dự toán NSNN. Khung lý thuyết của đề tài được xây dựng trên cơ sở lý thuyết về quản lý tài chính công, lý thuyết về khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF), lý thuyết về dự toán NSNN. Trên cơ sở khung lý thuyết đã xác định, luận văn đánh giá mô hình lập dự toán NSNN trung hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây cũng là những nội dung trọng tâm mà luận văn triển khai trong chương thực trạng và đánh giá thực trạng. Để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả xây dựng dự toán NSNN trung hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp cụ thể tập trung vào các nội dung sau: (1) Tăng cường sự gắn kết giữa lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập dự toán thu ngân sách trung hạn; (2) Xây dựng kế hoạch chi tiết về lập dự toán ngân sách nhà nước trung hạn; (3) Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động xây dựng dự toán thu ngân sách trung hạn; (4) Xây dựng hệ thống lập ngân sách theo hiệu quả hoạt động; (5) Bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ lập dự toán ngân sách nhà nước; (6) Các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu trung hạnen_US
dc.subjectKhuôn khổ chi tiêu trung hạnen_US
dc.subjectNgân sách nhà nướcen_US
dc.subjectLập dự toán ngân sáchen_US
dc.subjectExpenditure frameworken_US
dc.subjectMedium term expenditure frameworken_US
dc.subjectState budget estimateen_US
dc.titleLập kế hoạch tài chính theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn nhằm quản lý chi tiêu công tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.