Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62793
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Kim Cúcen_US
dc.contributor.authorLâm Nguyễn Ngọc Lanen_US
dc.date.accessioned2021-12-02T05:53:18Z-
dc.date.available2021-12-02T05:53:18Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62793-
dc.description.abstractCông ty TNHH Sản xuất Ngọc Lan tham gia vào ngành sản xuất dây cáp điện được gần ba mươi năm, các sản phẩm của Công ty đáp ứng được yêu cầu của ngành dây cáp điện của Việt Nam và Đông Nam Á. Tuy nhiên, công tác tổ chức kế toán tại Công ty hiện nay chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chính vì lý do đó mà tác giả chọn nội dung “Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty TNHH Sản xuất Ngọc Lan” là đề tài cho luận văn của mình. Thông qua kết quả nghiên cứu về thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong Công ty TNHH Sản xuất Ngọc Lan trong thời gian gần đây (các năm 2018-2019-2020), bằng cách tiếp cận vấn đề dựa trên các quy định kế toán có liên quan, tác giả đã chỉ ra các bất cập cần khắc phục trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty như: vấn đề về ghi nhận giá trị nhập kho nguyên vật liệu xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ…. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp mang tính ứng dụng phù hợp thực tiễn và tuân thủ các quy định của luật kế toán và các chuẩn mực kế toán số 01 (VAS 01), chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02), chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10) trong điều kiện cụ thể của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi phí nguyên vật liệuen_US
dc.subjectChi phí sản xuấten_US
dc.subjectGiá thànhen_US
dc.subjectTỷ giá hối đoáien_US
dc.subjectCost of main materialsen_US
dc.subjectCost in processingen_US
dc.subjectProduction costen_US
dc.subjectExchange rateen_US
dc.titleCông tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Ngọc Lanen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.