Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Prof. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorVương Thị Thu Hàen_US
dc.date.accessioned2021-12-03T03:46:32Z-
dc.date.available2021-12-03T03:46:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62800-
dc.description.abstractTrong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, đầu tư theo hình thức đối tác công tư sẽ giảm gánh nặng và rủi ro cho ngân sách nhà nước, huy động tối đa được các nguồn vốn ngoài nhà nước, vừa tận dụng các thế mạnh của khu vực tư nhân nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh. Luận văn đã tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về hợp tác công – tư (PPP), những khái niệm cơ bản liên quan đến PPP, bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới cũng như các các điạ phương trong nước trong quản lý hợp tác về PPP. Dựa trên các cơ sở lý luận về PPP, tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng, hiệu lực, hiệu quả; những kết quả đạt được cũng như những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về PPP tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điểm nổi bật là trong 17 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, đã có 05 dự án có Nhà thầu tư tham gia lập báo cáo đề xuất đầu tư. Tuy nhiên cả 05 dự án này hiện nay tỉnh BR-VT đã quyết định tạm dừng đầu tư theo hình thức PPP. Từ những hạn chế đó, tác giả đã tiến hành phỏng vấn sâu các chuyên gia trong lĩnh vực PPP để tìm ra một số nguyên nhân của những hạn chế như: văn bản pháp luật chưa đồng bộ; các cấp lãnh đạo thiếu quyết liệt và ngại chấp nhận rủi ro; cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan chưa đồng bộ, thống nhất; trình độ cán bộ, công chức của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng với kỳ vọng. Trước những nguyên nhân, hạn chế về tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo hình thức PPP. Các giải pháp được đề xuất dựa trên qui định của pháp luật, tuân theo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đề ra.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHợp tác công tưen_US
dc.subjectĐầu tưen_US
dc.subjectPublic-private partnershipen_US
dc.subjectPPPen_US
dc.subjectInvestmentsen_US
dc.titleĐầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP): trường hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.