Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62806
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Đông Phongen_US
dc.contributor.authorBùi Chí Linhen_US
dc.date.accessioned2021-12-06T07:43:34Z-
dc.date.available2021-12-06T07:43:34Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62806-
dc.description.abstractNgân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) là một trong những ngân hàng có tốc độ phát triển vượt bậc. Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu – chi nhánh TP.HCM là chi nhánh loại 2 thuộc sự quản lý của GPBank, hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Trong những năm qua, GPBank – chi nhánh TP.HCM đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) và đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì hoạt động cho vay KHCN của Chi nhánh vẫn còn một số hạn chế như: Dư nợ cho vay của chi nhánh còn thấp so với các chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn, việc phát triển khách hàng hàng trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, số lượng sản phẩm cho vay KHCN triển khai còn hạn chế. Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi quyết định chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn Cầu – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa đối với ngân hàng GPBank – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đối với giảng viên và sinh viên của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và các bạn đọc quan tâm tới vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng. Hàm ý tương lai của luận văn hướng tới như: Hoàn thiện hoạt động công tác huy động vốn, mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, hoàn thiện chính sách cho vay, hoàn thiện quy trình cho vay, giải pháp về nguồn nhân lực làm việc tại ngân hàng.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.subjectDịch vụ cho vayen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectPersonal customersen_US
dc.subjectLoan servicesen_US
dc.subjectPeformanceen_US
dc.titleNâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh TP.Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.