Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62807
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đặng Văn Cườngen_US
dc.contributor.authorDương Thị Ngọc Loanen_US
dc.date.accessioned2021-12-06T08:06:10Z-
dc.date.available2021-12-06T08:06:10Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62807-
dc.description.abstractQuản lý nguồn thu phạt vi phạm hành chính luôn là một trong những vấn đề quan tâm của xã hội, bởi vì dù muốn hay không thì các khoản thu phạt vi phạm hành chính luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Vấn đề quản lý tốt nguồn thu này sẽ giúp các cơ quan nhà nước tiết kiệm chi phí thu, kiểm soát tốt nhằm tránh những thất thoát không cần thiết. Bên cạnh đó, người dân cũng sẽ thuận tiện hơn trong việc thực hiện nộp phạt giúp tiết kiệm chi phí của xã hội và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật để giảm vi phạm hành chính cũng mang lại ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống. Chính vì vậy, bài viết nhằm phân tích thực trạng công tác quản lý nguồn thu phạt vi phạm hành chính tại Kho Bạc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua đó, phân tích được các hạn chế đang tồn tại trong công tác quản lý thu và giúp đưa ra các giải pháp hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và sử dụng dữ liệu thứ cấp giai đoạn 2015 – 2019. Bài viết tìm ra hạn chế gắn với các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn thu phạt vi phạm hành chính bao gồm chủ quan và khách quan. Từ đó, bài viết đưa ra các nhóm giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế này trong công tác quản lý nguồn thu phạt tại Kho bạc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tác giả tin rằng, những góp ý này sẽ đóng góp ý nghĩa thực tiễn nhất định cho bản thân trong quá trình công tác tại kho bạc cũng như các nhà quản lý các cơ quan hành chính có liên quan.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVi phạm hành chínhen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectAdministrative violationsen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.titleHoàn thiện công tác quản lý thu phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.