Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62809
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Quang Thôngen_US
dc.contributor.authorMai Trí Hiềnen_US
dc.date.accessioned2021-12-07T00:54:08Z-
dc.date.available2021-12-07T00:54:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62809-
dc.description.abstractQua quá trình nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay tác giả đã đưa ra các khái niệm về hoạt động cho vay và tiêu biểu là cho vay khách hàng cá nhân.Hoạt động cho vay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động của các ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng. Từ những yếu tố này tác giả tiến hành nhận biết vấn đề và đưa ra những phân tích thực trạng có liên quan.Cuối cùng, luận văn cũng đưa ra các giải pháp để phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn – Chi nhánh Vĩnh Long bao gồm: Chính sách phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Phát triển đội ngũ nhân viên. Hoàn thiện hoạt động Marketing. Ứng dụng công nghệ trong phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, luận văn chưa đi sâu phân tích theo hướng định lượng nên trong tương lai có thể mở rộng theo hướng nghiên cứu này.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCho vayen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.subjectLoansen_US
dc.subjectIndividual customersen_US
dc.titlePhát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.