Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồngen_US
dc.contributor.authorVõ Ngọc Sangen_US
dc.date.accessioned2021-12-08T15:21:22Z-
dc.date.available2021-12-08T15:21:22Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62818-
dc.description.abstractKinh doanh có hiệu quả và đạt hiệu quả cao là yêu cầu, là thách thức đối với ngân hàng thương mại (NHTM) để tồn tại và thắng lợi trong cạnh tranh. Thực tế cho thấy, quá trình kinh doanh của ngân hàng bao gồm các hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ, như: Thanh toán, nhận tiền gửi, bảo hiểm, mua bán ngoại tệ... và chủ yếu là bán quyền sử dụng vốn với lãi suất nhất định để tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng và đứng trên góc độ vĩ mô thì nó còn phải làm tăng thu ngân sách cho nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống của người lao động và tái phân phối lợi tức xã hội trong phạm vi toàn xã hội. Hoạt động thu dịch vụ không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận, đến thu nhập của một hay một số NHTM, mà còn tác động đến hoạt động, đến hiệu quả của cả hệ thống ngân hàng nói chung. Nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thu dịch vụ của NHTM thông qua chỉ tiêu quy mô thu dịch vụ, cơ cấu thu dịch vụ, chi phí, chênh lệch thu chi, tỷ lệ chi phí trên tổng thu dịch vụ, rủi ro của thu dịch vụ. Khi nói đến nâng cao hiệu quả thu dịch vụ thì phải xác định được các yếu tố môi trường tác động làm ảnh hưởng đến hiệu quả thu dịch vụ của NHTM. Đây là những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thu dịch vụ của NHTM. Từ đó đánh giá, xác định đúng thực trạng của các NHTM để có giải pháp nâng cao hiệu quả thu dịch vụ. Hy vọng, nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nen_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectDịch vụ ngân hàngen_US
dc.subjectHiệu quả nguồn thu dịch vụen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank servicesen_US
dc.subjectService revenue efficiencyen_US
dc.titleGia tăng hiệu quả nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.