Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Chí Phongen_US
dc.date.accessioned2021-12-09T08:51:29Z-
dc.date.available2021-12-09T08:51:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62820-
dc.description.abstractTrong giai đoạn vừa qua, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng hoặc xây dựng mới các khu công nghiệp nhằm đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế địa phương cũng như tạo thêm nhiều việc làm, góp phần tang thu nhập cho người dân ở nông thôn. Tuy nhiên, một vấn đề khó khăn, phức tạp nảy sinh khi thực hiện việc quy hoạch phát triển khu công nghiệp đó chính là việc thu hồi đất nông nghiệp. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến cuộc sống, thu nhập, việc làm của các nông hộ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá sinh kế của hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất cho dự án khu công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tác giả đã thu thập dữ liệu của 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng do thu hồi đất và tiến hành phân tích, đánh giá nguồn vốn sinh kế của hộ gia đình cũng như những hoạt động sinh kế, khả năng chuyển đổi nghề nghiệp và kết quả sinh kế.Dựa trên những kết quả thu được, nghiên cứu đề xuất, khuyến nghị và gợi ý một số hàm ý quản trị, chính sách nhằm giảm thiểu ở mức tối đa các tác động tiêu cực đối với sinh kế, đảm bảo sinh kế ổn định, bền vững.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSinh kế bền vữngen_US
dc.subjectThu hồi đấten_US
dc.subjectHộ gia đìnhen_US
dc.subjectKhu công nghiệpen_US
dc.subjectĐồng Naien_US
dc.subjectSustainable livelihoodsen_US
dc.subjectLand acquisitionen_US
dc.subjectHouseholden_US
dc.subjectIndustrial zonesen_US
dc.subjectDong Nai provinceen_US
dc.titlePhân tích sinh kế hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất cho dự án khu công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.