Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Hữu Lamen_US
dc.contributor.authorVũ Ngọc Linhen_US
dc.date.accessioned2021-12-10T09:05:44Z-
dc.date.available2021-12-10T09:05:44Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62825-
dc.description.abstractQuá trình công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường hơn 10 năm tôi nhận thấy động lực phụng sự công của công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có chịu sự chi phối bởi người lãnh đạo của phòng đơn vị, lãnh đạo đội nhóm; do vậy, tôi đã tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến động lực phụng sự công của công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai” để trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến, giải pháp đối với lãnh đạo để thúc đẩy công việc tại cơ quan ngày càng hiệu quả, nhằm cung cấp các dịch vụ, thủ tục hành chính công tối ưu nhất cho người dân và tổ chức nhằm giảm bớt thời gian và thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã khảo sát lấy phiếu ý kiến của công chức, viên chức tại Sở TN&MT gồm: 05 đơn vị khối nhà nước (Văn phòng Sở, Phòng Quy hoạch, Thanh tra sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Quản lý đất đai) và 03 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh). Sau đó thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA; phân tích hồi quy tuyến tính; kiểm định T-test và phân tích phương sai ANOVA để đánh giá sự ảnh hưởng của các phong cách lãnh đạo để đánh giá sự ảnh hưởng có các yếu tố này đến động lực phụng sự công của CC,VC tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả kiểm định và phân tích thì có 06 nhân tố phong các lãnh đạo có tác động, ảnh hưởng đến động lực phụng sự công gồm: (1) Lãnh đạo chuyển dạng; (2) Lãnh đạo chuyển tác; (3) Lãnh đạo phụng sự; (4) Lãnh đạo đạo đức; (5) Lãnh đạo tham gia và (6) Lãnh đạo tích hợp. Trong đó, Phong cách lãnh đạo chuyển tác là có tác động, ảnh hưởng mạnh nhất đến đến động lực phụng sự công của CC,VC tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở của kết quả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đến lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nói chung và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để có thể áp dụng vào thực tiến nhằm nâng cao động lực PSC của CC,VC tại đơn vị mình.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectPhong cách lãnh đạoen_US
dc.subjectĐộng lực phụng sự côngen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectLeadership styleen_US
dc.subjectMotivation to serve the publicen_US
dc.titleẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến động lực phụng sự công của công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.