Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62832
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Mộng Tuyếten_US
dc.contributor.authorNguyễn Tấn Việten_US
dc.date.accessioned2021-12-13T01:46:26Z-
dc.date.available2021-12-13T01:46:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62832-
dc.description.abstractQua nghiên cứu, tìm hiểu về cơ sở lý luận thanh toán không dùng tiền mặt và các báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước, tác giả đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế về thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời tìm ra yếu tố ảnh hưởng thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước. Từ đó, đưa ra giải pháp hoàn thiện thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Đắk Nông trong thời gian đến.en_US
dc.format.medium50 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKho bạc Nhà nướcen_US
dc.subjectThanh toán không dùng tiền mặten_US
dc.subjectState Treasuryen_US
dc.subjectCashless paymenten_US
dc.titleGiải pháp hoàn thiện thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Đắk Nôngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.