Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Thị Anh Thưen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Huyềnen_US
dc.date.accessioned2021-12-15T00:48:37Z-
dc.date.available2021-12-15T00:48:37Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62839-
dc.description.abstractHoạt động xử lý nợ xấu thực tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vướng mắc và khó khăn khi con số nợ xấu ở mức cao và thời gian xử lý nợ xấu kéo dài. Luận văn “Giải pháp xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” trình bày nội dung về công tác xử lý nợ xấu, kết hợp phương pháp phỏng vấn sâu các chuyên viên đang công tác trong hoạt động xử lý nợ để tìm hiểu về những nguyên nhân, hạn chế trong công tác xử lý nợ hiện tại tại ngân hàng. Từ đó, luận văn cũng đề xuất ba nhóm giải pháp hỗ trợ cho việc xử lý nợ xấu trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn, bao gồm: nhóm hoạt động giám sát sau cho vay, nhóm giải pháp về quy trình xử lý nợ tại ngân hàng và giải pháp hợp tác với công ty xử lý nợ VAMC.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNợ xấuen_US
dc.subjectXử lý nợen_US
dc.subjectGiải pháp nợ xấuen_US
dc.subjectGiải pháp xử lý nợen_US
dc.subjectNgân hàng BIDVen_US
dc.subjectBad debten_US
dc.subjectDebt settlementen_US
dc.subjectBad debt resolutionen_US
dc.subjectBIDV banken_US
dc.titleGiải pháp xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.