Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62840
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Dũngen_US
dc.contributor.authorMai Phước Thịnhen_US
dc.date.accessioned2021-12-15T00:56:38Z-
dc.date.available2021-12-15T00:56:38Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62840-
dc.description.abstractĐề tài ''Phân tích kinh tế hiệu quả sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang'' được thực hiện nhằm xác định hiệu quả sản xuất lúa trên khía cạnh tài chính của hộ nông dân sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn trong vụ Đông Xuân 2020-21. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp khảo sát 115 hộ nông dân sản xuất theo mô hình Cánh đồng lớn và ngoài mô hình. Kết quả phân tích cho thấy năng suất bình quân đạt được 7,27 tấn/ha, giá thành sản xuất 1 kg lúa bình quân là 2.907 đồng/kg. Kết quả phân tích kiểm định thống kê cho thấy giá thành và chi phí sản xuất lúa của hộ tham gia mô hình thấp hơn so với hộ không tham gia. Mặc dù kỹ thuật sản xuất khá tương đồng giữa hai nhóm hộ, năng suất chỉ khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, nhưng do chi phí sản xuất thấp đã đưa đến kết quả là lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận của hộ tham gia mô hình Cánh đồng lớn là cao hơn mô hình truyền thống.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả sản xuất lúaen_US
dc.subjectCánh đồng lớnen_US
dc.subjectRice production efficiencyen_US
dc.subjectLarge fielden_US
dc.titlePhân tích kinh tế hiệu quả sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.