Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62852
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Dũngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Nghi Emen_US
dc.date.accessioned2021-12-18T14:26:19Z-
dc.date.available2021-12-18T14:26:19Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62852-
dc.description.abstractCung cấp dịch vụ công nói chung và dịch vụ hành chính công nói riêng là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện chức năng phục vụ của nhà nước, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, tổ chức và xã hội. Những năm qua, hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công của huyện Châu Phú đã có nhiều đổi mới theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, nhận diện dịch vụ hành chính công để phân biệt nó với các loại dịch vụ công khác, đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ hành chính công thời gian qua để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công là việc làm có ý nghĩa trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng một nền “hành chính phục vụ, kiến tạo” ở huyện Châu Phú hiện nay. Từ kết quả nghiên cứu chứa đựng nhiều hàm ý quản trị quan trọng cho UBND huyện nhằm có những giải pháp cải thiện nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng hơn và nâng cao sự hài lòng. Hệ thống những giải pháp mà luận văn xây dựng đều nhắm đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ hành chính công. Các giải pháp đề xuất được trình bày theo thứ tự kết quả của các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng. Luận văn đề xuất năm giải pháp cơ bản, phù hợp để đẩy mạnh thực hiện thành công sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang hiện nay, cụ thể là: (1) Tăng cường năng lực phục vụ của công chức, (2) Tạo sự tin cậy của người dân ngày càng cao, (3) Cải thiện thái độ phục vụ của công chức, (4) Tăng cường trang thiết bị phục vụ giao dịch, (5) Tập huấn nâng cao sự đồng cảm của công chức Kết quả nghiên cứu bước đầu này tại địa phương có thể xem là một kết quả làm nền tảng để so sánh loại dịch vụ này trong những khảo sát đánh giá về sau được thực hiện trực tiếp tại văn phòng cung cấp dịch vụ. Mô hình có thể tham khảo để thực hiện tương tự tại các huyện khác. Các đánh giá chất lượng dịch vụ hàng năm giúp chính quyền huyện Châu Phú hiểu được tác dụng của những biện pháp cải thiện chất lượng cụ thể được đề ra cho từng yếu tố; mức độ hài lòng được nâng lên thế nào; và nắm bắt được xu hướng thay đổi nhu cầu dịch vụ và mong muốn của người dân.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectDịch vụ hành chính côngen_US
dc.subjectHài lòng người dânen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectPublic administrative servicesen_US
dc.subjectCitizen's satisfactionen_US
dc.titleChất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của người dân tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.