Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hồ Quốc Thôngen_US
dc.contributor.authorHà Thị Nhã Caen_US
dc.date.accessioned2021-12-20T03:54:24Z-
dc.date.available2021-12-20T03:54:24Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62861-
dc.description.abstractDịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch bệnh COVID-19) xuất hiện vào cuối năm 2019 tại Trung Quốc và đã nhanh chóng bùng phát, lan rộng với tốc độ nhanh chóng trên toàn thế giới. Nhân viên y tế và những nhân viên công ty dịch vụ làm việc trong bệnh viện là những người có nguy cơ bị lây nhiễm cao, nên vấn đề quan trọng hàng đầu là kiểm soát khả năng lây nhiễm bệnh sang những nhân viên này. Bên cạnh đó, trong tình hình cả nước cùng nhau chung tay phòng chống dịch COVID-19, cần nhiều sự hỗ trợ, quyên góp nguồn lực tài chính, sức người, sức của từ nhân viên y tế, cộng đồng, các tổ chức cũng như cá nhân trong và ngoài nước cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 và phòng chống dịch trong cả nước. Vì vậy, mục tiêu đánh giá và xác định mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như xác định yếu tố tác động đến hành vi quyên góp của nhân viên y tế và các nhân viên công ty dịch vụ tại bệnh viện là hết sức cần thiết nhằm có định hướng nâng cao kiến thức, củng cố tinh thần, đảm bảo tất cả nhân viên trong bệnh viện thực hiện đúng và đủ và biện pháp thực hành để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và định hướng phương cách để mọi người góp phần đồng hành với cộng đồng, xã hội trong công tác phòng chống COVID-19 một cách hiệu quả hơn. Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ ngày 01 – 10/01/2021 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Nghiên cứu khảo sát trực tuyến được xây dựng trên phần mềm Survey Solution bao gồm bảng câu hỏi khảo sát dành cho 2 nhóm đối tượng: Nhân viên y tế và Nhân viên các công ty dịch vụ đang làm việc tại bệnh viện bao gồm các câu hỏi về đặc điểm nhân khẩu học, các câu hỏi KAP, các câu hỏi về tác động của dịch bệnh COVID-19 và câu hỏi hành động quyên góp theo hình thức trò chơi độc tài (dictator game). Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số 423 phiếu khảo sát hoàn thành có 292 phiếu là của nhân viên y tế và 131 phiếu là của nhân viên công ty dịch vụ. Đa số nhân viên y tế có kiến thức, thái độ và thực hành tốt lần lượt chiếm 85,6%, 78,8% và 93,2% với điểm trung bình kiến thức, thái độ, thực hành lần lượt là 4,5 ± 1,0 (phạm vi 1 – 6), 16,8 ± 2,0 (phạm vi 5 – 25), 4,6 ± 0,7 (phạm vi 1 – 5). Đa số nhân viên công ty dịch vụ cũng có có điểm kiến thức, thái độ và thực hành tốt lần lượt chiếm 72,5%, 80,2% và 96,2% với điểm trung bình kiến thức, thái độ, thực hành thấp hơn một phần nhỏ so với nhân viên y tế, lần lượt là 4,1 ± 1,1(phạm vi 1 – 6), 16,7 ± 1,7 (phạm vi 5 – 25), 4,5 ± 0,6 (phạm vi 1 – 5). Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 giữa kiến thức và thực hành của các nhân viên công ty dịch vụ. Còn đối với kết quả phân tích ở hành động quyên góp của các nhân viên, kết quả là những thông tin/ câu hỏi/ sự đề cập liên quan đến COVID-19 và mức thu nhập là những yếu tố có tác động dẫn đến thực hiện hành vi quyên góp tài chính cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Những người được tiếp xúc nhiều với những thông tin/ câu hỏi/ sự đề cập liên quan đến COVID-19 sẽ có xu hướng quyên góp nhiều hơn cho Quỹ phòng chống COVID-19 so với những người không được tiếp xúc những thông tin về COVID-19 trước đó. Đa số nhân viên y tế và nhân viên công ty dịch vụ tại bệnh viện có kiến thức, thái độ và thực hành tốt đối với phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nhưng vẫn còn có một số kiến thức và thái độ đạt mức thấp hơn mong đợi. Cần có thêm các chiến dịch và can thiệp qua đào tạo để bổ sung kiến thức cho nhân viên y tế và nhân viên các công ty dịch vụ, đặc biệt các chiến dịch đào tạo cần được tổ chức theo nhiều phương thức khác nhau để phù hợp với các đối tượng khác nhau, có trình độ học vấn và khả năng tiếp thu khác nhau. Ở một lĩnh vực khác, để đánh thức tấm lòng và khơi dậy hành động tương trợ, quyên góp cho một vấn đề cấp thiết thì trước tiên cần yếu tố là cung cấp thông tin hoặc gợi nhớ về vấn đề đó một cách cụ thể và rõ ràng để người đọc, người nghe sẽ có thể dễ đi đến quyết định thực hiện hành động quyên góp cũng như sẽ đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiến thứcen_US
dc.subjectHành vi quyên gópen_US
dc.subjectNhân viên y tếen_US
dc.subjectNhân viên công ty dịch vụ tại bệnh việnen_US
dc.subjectThái độen_US
dc.subjectThực hànhen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.subjectPracticeen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectHealth workersen_US
dc.subjectHospital service workersen_US
dc.subjectDonation behavioren_US
dc.subjectDictator gameen_US
dc.titleĐánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong đại dịch COVID-19en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityHealth Economics and Management (by Coursework) = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.