Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62863
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đặng Ngọc Đạien_US
dc.contributor.authorDương Xuân Hoàngen_US
dc.date.accessioned2021-12-20T09:29:16Z-
dc.date.available2021-12-20T09:29:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62863-
dc.description.abstractĐề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khối khách hàng doanh nghiệp Mobifone tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn bão hoà” được phân tích với mục tiêu nêu lên được các vấn đề hiện hữu và nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh của khối khách hàng doanh nghiệp tại Mobifone Tỉnh Đồng Nai trong thời gian từ 2018-2020. Nghiên cứu chính xác các vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động và giải thích vì sao chưa thực sự hiệu quả, cùng với đó đề xuất các phương án để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khối khách hàng doanh nghiệp.Dựa trên cơ sở lý luận về lĩnh vực viễn thông để xác định tính hiệu quả của quá trình hoạt động của khối khách hàng doanh nghiệp, đề tài căn cứ vào các chỉ tiêu phi tài chính và chỉ tiêu tài chính để đo lường hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, các yếu tố từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp cũng được tác giả đề cập đến, xem xét đánh giá nhằm xác định hoạt động kinh doanh của khối khách hàng doanh nghiệp chịu những tác động nào tại Mobifone Tỉnh Đồng Naien_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quản kinh doanhen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khối khách hàng doanh nghiệp Mobifone tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn bão hoàen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.