Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62868
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Địnhen_US
dc.contributor.authorLê Mai Anh Dũngen_US
dc.date.accessioned2021-12-20T14:48:23Z-
dc.date.available2021-12-20T14:48:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62868-
dc.description.abstractNhững công ty Zombie có thể gây ra hiện tượng phân bổ nguồn lực xã hội không phù hợp đặc biệt là nguồn tín dụng. Do đó, việc phân bổ lại nguồn tín dụng có thể giúp giảm chi phí tài trợ nợ, đây là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự hồi phục và phát triển của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn hậu dịch Covid-19. Sử dụng mẫu dữ liệu của 406 doanh nghiệp phi tài chính có sử dụng nợ vay ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 để nghiên cứu thực nghiệm tác động của các công ty Zombie đối với chi phí tài trợ nợ bằng phương pháp Sys-GMM hai bước. Kết quả thực nghiệm cho thấy tỷ lệ công ty Zombie trong ngành càng cao sẽ làm tăng khoản chênh lệch giữa chi phí tài trợ nợ của các công ty bình thường so với lãi suất phi rủi ro. Hơn nữa, nghiên cứu này cũng thực hiện một số phân tích mở rộng cho thấy tác động tiêu cực của các công ty Zombie đối với chi phí tài trợ nợ của các công ty bình thường là mạnh hơn trong các ngành ít có sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài, các doanh nghiệp tư nhân và các công ty nhỏ và vừa. Ở một mức độ nhất định, kết quả này sẽ là cơ sở khoa học đáng tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách quốc gia xem xét những tác động của các công ty Zombie có thể gây ra, từ đó có thể nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn tín dụng, thúc đẩy sự hồi phục và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn hậu dịch.en_US
dc.format.medium36 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi phí tài trợ nợen_US
dc.subjectNguồn tín dụngen_US
dc.subjectDebt financing costen_US
dc.subjectCredit resourcesen_US
dc.titleTác động của công ty Zombie đến chi phí tài trợ nợ trong ngànhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Research) = Tài chính - Ngân hàng (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.