Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62871
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Thị Thu Hồngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hòaen_US
dc.date.accessioned2021-12-21T08:09:02Z-
dc.date.available2021-12-21T08:09:02Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62871-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng, dựa trên 4 phương pháp định giá doanh nghiệp các phương pháp đã được nhiều nghiên cứu trên thế giới áp dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF), phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE), phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (DDM), phương pháp hệ số giá trên thu nhập (P/E). Kết quả đưa ra được giá trị Công ty cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt theo 4 phương pháp định giá nêu trên. Nghiên cứu sẽ giúp nhà đầu tư quyết định có nên mua cổ phiếu của công ty khi công ty phát hành cổ phiếu, đưa ra đề xuất một số kiến nghị hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của doanh nghiệp: quyết định đầu tư tài chính, quyết định về nguồn tài trợ vốn. Đồng thời, giúp công ty nhìn nhận được những hạn chế trong kinh doanh và đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế đó để nâng cao giá trị công ty.en_US
dc.format.medium58 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐịnh giá doanh nghiệpen_US
dc.subjectPhương pháp định giáen_US
dc.subjectMục tiêu định giá doanh nghiệpen_US
dc.subjectBusiness valuationen_US
dc.subjectValue approachen_US
dc.subjectBusiness valuation goalsen_US
dc.titleĐịnh giá công ty cổ phần Quốc Tế gốm sứ Việten_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.