Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62884
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngânen_US
dc.date.accessioned2021-12-24T01:54:32Z-
dc.date.available2021-12-24T01:54:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherKhông nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62884-
dc.description.abstractHoạt động ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để ngành ngân hàng hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, các nhà quản trị ngân hàng trên toàn thế giới đã rất chú trọng đến công tác quản trị rủi ro. Cho đến nay, các Hiệp ước của Uỷ ban Basel về an toàn vốn và giám sát hoạt động ngân hàng được các quốc gia trên thế giới áp dụng rộng rãi vào công tác quản trị rủi ro ngành ngân hàng và mang lại hiệu quả rất tích cực. Tại Việt Nam, từ năm 2010 việc áp dụng chuẩn mực quốc tế Hiệp ước Basel II vào quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các ngân hàng thương mại (NHTM) quan tâm và đẩy mạnh. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác triển khai và áp dụng Basel II vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi. Trên cơ sở lý luận về Hiệp ước Basel II, thực trạng áp dụng Basel II tại các NHTM Việt Nam và tìm hiểu về tình hình áp dụng Basel II của một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ và bằng các phương pháp luận định tính, tổng hợp, so sánh. Tác giả phân tích các khó khăn và hạn chế trong quá trình áp dụng Basel II mà các NHTM tại Việt Nam gặp phải. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả áp dụng Hiệp ước Basel II vào công tác quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.en_US
dc.format.medium93 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.titleQuản trị rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel IIen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.