Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Hoàng Thảo Trangen_US
dc.contributor.authorĐinh Thị Xuân Nghiêmen_US
dc.date.accessioned2021-12-24T15:24:24Z-
dc.date.available2021-12-24T15:24:24Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62890-
dc.description.abstractNghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logistics để xem xét các tác động ở cấp độ cá nhân, hộ gia đình và khu vực sinh sống đối với hành vi bỏ học của trẻ em thuộc nhóm đầu độ tuổi lao động tại Việt Nam. Kết quả của mô hình thực nghiệm khẳng định các nhân tố về giới tính của trẻ, tình trạng hôn nhân của cha mẹ, trình độ học vấn của cha mẹ, khu vực sinh sống, chính sách giảm học phí, và phương tiện đi học có ảnh hưởng khá lớn đến xác suất nghỉ học của trẻ. Trong khi đó tuổi của trẻ, thời gian làm việc của trẻ, thời gian đi học và tổng chi tiêu hộ gia đình có tác động nhỏ đến xác suất bỏ học của trẻ. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề ra một số kiến nghị và chính sách hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ bỏ học của trẻ em thuộc nhóm đầu độ tuổi lao động ở Việt Nam. Trước tiên, chính quyền địa phương cần tập trung vào việc nâng cao trình độ dân trí của con người bằng việc kết hợp với các tổ chức để mở các lớp phổ cập dân trí và tuyên truyền tầm quan trọng của giáo dục tại địa phương. Sau đó, chính phủ nên mở rộng, tăng cường, bổ sung các chính sách khuyến học trong các trường thuộc hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam để tạo điều kiện cho trẻ đến trường tốt hơn. Cuối cùng, tác giả còn đề xuất giảm thiểu hay giải phóng sức lao động của trẻ em ở các vùng nông thôn cũng như là xóa bỏ sự phân biệt giới tính ở trẻ trong xã hội.en_US
dc.format.medium58 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBỏ họcen_US
dc.subjectTrẻ emen_US
dc.subjectLao động trẻ emen_US
dc.subjectDropouten_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectChild laboren_US
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc bỏ học của trẻ em thuộc nhóm đầu độ tuổi lao động tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.