Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62891
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Đông Phongen_US
dc.contributor.authorĐỗ Thanh Sangen_US
dc.date.accessioned2021-12-24T15:29:27Z-
dc.date.available2021-12-24T15:29:27Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62891-
dc.description.abstractSau hơn mười năm hình thành và phát triển, Long Xuyên hiện đã trở thành trung tâm, kinh tế, chính trị, văn hoá và khoa học kỹ thuật của tỉnh An Giang, khẳng định vai trò quan trọng của thành phố đối với sự phát triển của toàn tỉnh An Giang nói chung. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa cũng đặt ra những thách thức mới đối với thành phố, đặc biệt là các khía cạnh về an sinh xã hội. Đề tài tập trung đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH), đề xuất giải pháp cần thiết để hoàn thiện công tác thực thi chính sách ASXH, giúp ổn định và nâng cao đời sống cho người dân. Mục tiêu cơ bản của luận văn: Tìm hiểu khía cạnh lý luận về thực hiện chính sách ASXH ; Phân tích thực trạng để làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách ASXH ở thành phố Long Xuyên; Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách ASXH thành phố Long Xuyên giai đoạn 2011-2020; Đề xuất phương hướng và giải pháp thực hiện chính sách ASXH thành phố Long Xuyên từ nay đến năm 2025. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập số liệu (số liệu sơ cấp từ các phiếu điều tra mẫu và số liệu thứ cấp từ các báo cáo, thống kê), phương pháp phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu: đã nêu lên thực trạng, kết quả thực thi chính sách ASXH trên địa bàn thành thành phố Long Xuyên, xác định các khó khăn, hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thực thi chính sách ASXH trên địa bàn thành phố Long Xuyên.en_US
dc.format.medium81 tren_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectAn sinh xã hộien_US
dc.subjectChính sách an sinh xã hộien_US
dc.subjectSocial securityen_US
dc.subjectSocial security policyen_US
dc.titleGiải pháp thực hiện an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố Long Xuyênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.