Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62909
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorLê Thanh Phongen_US
dc.date.accessioned2021-12-28T08:03:01Z-
dc.date.available2021-12-28T08:03:01Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62909-
dc.description.abstractNgân sách huyện có vai trò cung cấp tài chính phương tiện vật chất cho sự tồn tại và hoạt động của chính quyền cơ sở đồng thời là một công cụ để chính quyền thực hiện quản lý toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Xuất phát từ tình hình việc điều hành thu, chi thực tế tại địa phương trong thời gian qua, có một số vấn đề khó khăn, vương mắc, bất cập trong quản lý và điều hành ngân sách. Việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng ngân sách huyện có ý nghĩa rất quan trọng trong thời gian tới. Nhằm khắc phục những vướng mắc hiện tại thực hành tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí, đảm bảo nguồn lực đối phó với thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh – quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Phân tích, đánh giá thực trạng thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Tri Tôn những năm gần đây. Từ thực tiễn trong quá trình điều hành ngân sách tại địa phương kết hợp với các kiến thức đã được tiếp thu trong quá trình học tập. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang giai đoạn tiếp theo. Dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thu, chi ngân sách nhà nước. Các văn bản về tài chính ngân sách, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh. Nguồn thông tin số liệu thực tế về thu, chi ngân sách huyện Tri Tôn giai đoạn 2016 – 2020. Thu thập, tổng hợp số liệu phân tích, đánh giá sau đó đưa ra những nhận xét kiến nghị. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã làm rõ thêm về cơ sở lý luận ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Tri Tôn. Phân tích kết quả quản lý thu, chi ngân sách huyện trong giai đoạn 2016 – 2020. Bằng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu thu, chi ngân sách nhà nước đã rút ra được những hạn chế, tồn tại của công tác quản lý ngân sách tại huyện trong thời gian qua. Qua đó đã đề xuất các giải pháp và kiến nghị đối với các cấp chính quyền để hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tri Tôn trong thời gian tới. Phát huy những kết quả đạt được trong công tác quản lý thu, chi trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những chế, tồn tại trong thời gian tới trên địa bàn huyện. Thực hiện các giải pháp đã đề xuất, một mặt hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, mặc khác tăng cường được các khoản thu, thực hiện tiết kiệm chi tạo nguồn để tăng chi đầu tư và chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý thu, chi ngân sách nhà nướcen_US
dc.subjectState budget revenue and expenditure managementen_US
dc.titleHoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Tri Tôn, tỉnh An Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.